Оборудване

INDUCTOTHERM

“Чугунолеене-Първомай” АД е оборудван с най-съвременна високопроизводителна техника. Разполага с две 4 тонни, 200 Hz индукционни пещи на “INDUCTOTHERM” с производителност 4 тона течен метал на час.LORAMATIC VMM

Фирмата е съоръжена с формовъчна машина Loramatic VMM 6080 A с вертикална делителна линия и променлива камера с размери 480х600мм; 480х750мм и 600х750мм и дебелина на формата до 500 мм. Машината е оборудвана с автоматичен сърцеполагач и устройство за бърза смяна на блани. Производителността й е от 400 форми на час. В зависимост от вида на отливките месечната производителност е 1200÷1800 тона.МСR 8 – 3

Производство на кнюпел с непрекъснато разливане. МСR 8 – 3 може да разлива нисколегирана стомана със скорост от 0.5 м/мин. до 4 м/мин. и дължина на готовата продукция до 6 м.. Техническият капацитет е до 1500 тона месечно.AUTO POUR

Разливането на метала се извършва с автоматично устройство “AUTO POUR” на фирмата “INDUCTOTHERM” с производителност 7,5 тона на час, оборудвано с устройство за модифициране на “FOSECO” и видео система за контрол “VISI POUR”.SPACE

Подготовката на формовъчната смес се извършва чрез комплекс от машини на “Space”. Целият технологичен процес на подготовка на смес, формовка, модифициране на метала и разливане се извършва чрез пълен компютърен контрол.


SPECTROMAX - Контрол на качеството

Контролът на стопилката в процеса на производство се извършва чрез експрес анализ със SPECTROMAX. Качеството на формовъчните и сърцеви смеси се анализира в специализирана лаборатория. Крайният контрол и изпитване на отливките се извъшва в химическа и механична лаборатории.

q4L

Плановете за контрол са заложени в технологичния процес за съответната отливка.
Химически състав - анализира се на квантометър „SPECTROMAX” и по класическия метод за анализ на черни метали.
Механични свойства - оценяват се на опън машина Э 50P; Твърдомери по методите „Роквел” и „Бринел” стенд за изпитване устойчивостта на спирачна калодка.
Микроструктура - анализира се на микроскоп „BUEHLER”, снабден с програма „OMNIMET 9.0”, измерваща площ, брой, дължина, диаметър на ламели или сфери и др.

 

q1Aq3Aq2A