Корпуси и компоненти

Отливки и компоненти, изработени от сиви и сферографитни чугуни, по изисквания на клиента

 

Сферографитен чугун марка EN- GJS-400-15 (EN – JS 1030) БДС EN 1563:2000, EN- GJS-450-10 (EN – JS 1040) БДС EN 1563:2000.

Размерите с неозначени гранични отклонения съгласно EN ISO 8062:1994/DCTG 11. Твърдост HB 135-210.

pdf

Сферографитен чугун марка EN- GJS-400-15 (EN – JS 1030) БДС EN 1563:2000, EN- GJS-450-10 (EN – JS 1040) БДС EN 1563:2000.

Размерите с неозначени гранични отклонения съгласно EN ISO 8062:1994/DCTG 11. Твърдост HB 135-210.

pdf

Сферографитен чугун марка EN- GJS-400-15 (EN – JS 1030) БДС EN 1563:2000, EN- GJS-450-10 (EN – JS 1040) БДС EN 1563:2000.

Размерите с неозначени гранични отклонения съгласно EN ISO 8062:1994/DCTG 11. Твърдост HB 135-210.

pdf