Спирачни дискове

Вид : Аксиално монтиращи се вентилирани, делими и неделими спирачни дискове за вагони с радиално разположени охлаждащи ребра.
Дисковете са предназначени за скорост до 200 км/час.

Закрепване: Чрез 3 разположени на 120°-палеца с дебелина 50 мм.

Размери: Външен диаметър D=590 мм , диаметър на главината d=315мм, дебелина B=110 мм.
Остатъчна стойност на динамичен баланс U<0.012 kg.m при n=1000 min-1

Материал: Дисковете се произвеждат от сив чугун EN-GJL-250 БДС EN 1561:2000 или GG25D.