Спирачни калодки

Вид: Спирачни калодки за локомотиви и вагони

Форма и размери: Съгласно международен стандарт UIC 542 и изискванията на клиента.

Материал: Калодките се произвеждат от легиран с фосфор сив чугун Р10 или Р14 съгласно международен стандарт UIC 832/2004 или състав S по изискванията на заявителя.

Твърдост:
  • 197 < НВ < 255 НВ за Р10 UIC 832; 
  • 200 < НВ < 255 НВ за Р14 UIC 832; 
  • 190 < НВ < 250 НВ за S;
  • 180 < HB < 250 HB за P09;


Техническите изисквания и механичните показатели на калодките са регламентирани и се контролират съгласно UIC 832/2004 . Изисквания към калодки нецитирани в стандарта се съгласуват с клиента.
Калодките се произвеждат с + 5% отклонение в теглото. 

ВИДОВЕ СПИРАЧНИ КАЛОДКИ В СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО:

  CASTING DENOMINATION COUNTRY OF USE DESIGNATION MATERIAL CASTING WEIGHT kg
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe UIC 250 BULGARIA UIC 542.560 X  250 v P10 - UIC 832
8,50
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe UIC 320 BULGARIA UIC 542.560 X  320 v P10 - UIC 832
10,70
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe P10-350

BULGARIA

ITALY

UIC 560x350 P10 - UIC 832
11,70
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe P10-240 BULGARIA 03-38-41-03 P10 - UIC 832
8,60
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe S/P10 250T BULGARIA 318.122.53.22

P10 - UIC 832

/ S

7,30
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe S 340 BULGARIA T33 10.1251 S
15,80
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe EL-2 BULGARIA EL-2 S
20
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe MG 661 MACEDONIA MG 661 P10 - UIC 832
11,40
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe MG 441/461 MACEDONIA MG 441/461 P10 - UIC 832
8,90
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe R5 BULGARIA R5 P10 - UIC 832
13,95
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Car brake shoe 5t BULGARIA 5t P10 - UIC 832
7,20
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe MG 642 MACEDONIA MG 642 P10 - UIC 832
10,65
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe LE 5100 kW ROMANIA 5100 kW P10 - UIC 832
9,30
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brakeshoe  560x320 SLOVENIA SZ-PV-0112-SL  P10 P10 - UIC 832
9,90
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 560x250 SLOVENIA SZ-PV-0112-SL P10 P10 - UIC 832
7,70
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград

Brake shoe SL P9 560x306

SLOVENIA SZ-2001-SL-61 P9
9,78
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград

Brake shoe

SL P9 500x200- 813

SLOVENIA SZ-2001-71 P9
4,67
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград

Brake shoe

SL P9 450x362 - 661/664

SLOVENIA SZ-2001-SL-81 P9
10,57
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe JORDAN BS 600x355 00.01 P10 - UIC 832
9,96
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 560x250 ITALY Type i2m 259/226 P10 - UIC 832
8,70
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 560x320 ITALY Type U 259/227 P10 - UIC 832
10,70
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 16-37 ITALY Type I 16-37 P09
4,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 33 ITALY Type 33 259 355 P10 - UIC 832
5,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 3 ITALY Type 3 259 215 P09
5,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 32L ITALY Type 32L GJL
5,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 259 / 113 ITALY Type 259 / 113 S
9,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 259 / 108 ITALY Type 259 / 108 S
13,00
 
Проиизводство на арматурни железа и арматурни обшивки във Велинград
Brake shoe 560x250 ITALY I 560 X 250 P10 - UIC 832
7,70